Saturday, March 26, 2016

BÀI THƠ CỦA SƯ HUYỀN TRANG

Hôm nay nằm nhà vì được nghỉ lễ Easter, từ sáng đến giờ ngồi xem lại tập phim truyền hình Việt Nam "Huyền Bí Sông Hằng". Bộ ký sự này tôi đã xem rồi nhưng hôm nay xem lại vẫn thấy hay và khám phá thêm nhiều cái lạ.


Trong một đoạn phim, lúc quay từ Lumbini ờ Nepal chuyển qua Ấn Độ để đến thành phố Kushinagar nơi đức Phật nhập niết bàn và đây cũng là nơi mà hơn 13 thế kỳ trước ngài Huyền Trang (Đường Tam Tạng) qua Ấn Độ thỉnh kinh đã thường xuyên đến đây tu hành và học tập. lúc ấy ngài Huyền Trang cảm khái và có làm một bài thơ mà cho đến hôm nay tôi mới được người bình trong phim đọc cho nghe lần đầu tiên.


Xin mạn phép chép lại để giới thiệu cho các bạn nào chưa biết:


"Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Ảo não tự thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân."

佛在世時我沉淪
今得人身佛滅度
幻惱自身多業障
不見如來金色身

"Thế Tôn hiện hữu cỏi đời
Thì con nặng kiếp luân hồi trầm luân.
Bao ảo não nghiệp chất chồng
Khó thay! Gặp Phật lúc thân làm người"

(Đại Đức Thích Giác Hành dịch thơ)

Tái bút: Tôi có vào vài trang mạng của TQ thấy bài thơ này có vài dị bản. Câu thứ nhất và thứ tư thì giống nhưng câu thứ hai và thứ ba thì khác nhau. Có bài chỉ có câu thứ hai là khác thôi.佛在世時我沉淪
佛滅度後我出生;
懺悔此身多業障,
不見如來金色身

(Trong mạng tiếng Hoa - Hong Kong)

No comments: