Sunday, February 4, 2018

HỮU SỞ TƯ - LƯ ĐỒNG


Hữu sở tư - Lư Đồng
Đương thì ngã tuý mỹ nhân gia
Mỹ nhân nhan sắc kiều như hoa
Kim nhật mỹ nhân khí ngã khứ
Thanh lâu châu bạc thiên chi nha (nhai)
Thiên nhai quyên quyên Thường Nga nguyệt
Tam ngũ, nhị bát doanh hựu khuyết
Thuý my thiền phát sinh biệt ly
Nhất vọng bất kiến tâm đoạn tuyệt
Tâm đoạn tuyệt, kỷ thiên lý
Mộng trung tuý ngoạ Vu Sơn vân
Giác lai lệ trích Tương giang thuỷ
Tương giang lưỡng ngạn hoa mộc thâm
Mỹ nhân bất kiến sầu nhân tâm
Hàm sầu cánh tấu Lục ỷ cầm
Điệu cao huyền tuyệt vô tri âm
Mỹ nhân hề! Mỹ nhân!
Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân?
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân.有所思 - 盧仝
當時我醉美人家,
美人顏色嬌如花。
今日美人棄我去,
青樓珠箔天之涯。
天涯娟娟常娥月,
三五二八盈又缺。
翠眉蟬鬢生別離,
一望不見心斷絕。
心斷絕,幾千裡。
夢中醉臥巫山雲,
覺來淚滴湘江水。
湘江兩岸花木深,
美人不見愁人心。
含愁更奏綠綺琴,
調高弦絕無知音。
美人兮美人,
不知為暮雨兮為朝雲。
相思一夜梅花發,
忽到窗前疑是君。Nhớ nhung (Người dịch: Tản Đà)
Hôm ta say ở nhà ai,
Mặt ai xinh đẹp, vẻ người như hoa.
Bây giờ người đẹp bỏ ta,
Lầu son rèm ngọc cách xa chân trời.
Trăng Hằng trong trẻo gương soi,
Ba năm, hai tám đầy vơi lạ gì.
Tóc vo, mày thúy chia lìa,
Đứt tươm khúc ruột chẳng vì khuất nhau.
Khuất nhau cách mấy ngàn dâu,
Để ai ruột đứt lòng đau lúc này.
Non Vu say giấc nằm mây,
Tính ra nước mắt tuôn đầy mạch Tương.
Sông Tương cây cối chen hàng,
Ngóng ai chẳng thấy, sầu thương dạ người.
Ngậm sầu gảy khúc đàn chơi,
Đàn hay dây đứt không người biết nhau.
Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu?
Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết ai?
Nhớ nhau suốt một đêm dài,
Trước song trắng toát hoa mai lúc nào!
Ngỡ mình chẳng phải mình sao?Sơ lược tiểu sử tác giả:
Lư Đồng 盧仝 (778-835), quê ở Tế Nguyên, Hà Nam. Ông nhiều lần thi tiến sĩ không đỗ, suốt đời áo vải (không làm quan). Lư Đồng nổi tiếng về thơ bí hiểm, là một nhà thơ quan trọng của "Hiểm quái thi phái". "Toàn Đường thi" còn có 3 quyển thơ của ông.
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: