Tuesday, February 20, 2018

THIÊN ĐẠO THÙ CẦN

Cổ học tinh hoa:
Đạo Trời đền đáp người cần cù 
Trong mọi hoạt động sống của người xưa, chữ Đạo luôn được đặt lên hàng đầu, Thiên Địa hữu Đạo, thương nhân lẫn học giả tri thức uyên thâm cũng đều phải có Đạo. Đạo đóng vai trò câu thúc ước chế phần xấu xa, bất thiện, làm nên nhân cách của con người.

THIÊN ĐẠO THÙ CẦN
天道酬勤


Câu nói “Thiên Đạo thù cần”, tức Đạo trời đền đáp người cần cù, trích từ Chu Dịch: “Thiên hành kiên, quân tử dĩ tự cường bất tức”, nghĩa là Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Và sách Thượng Thư cũng có viết: “Thiên Đạo thù cần”, nói rõ ràng chân lý nhân sinh chính là sự siêng năng xoay chuyển nghịch cảnh.
Tăng Quốc Phiên là một vị quan nổi tiếng của triều đại nhà Thanh trong thời kỳ “Đồng Trị Trung Hưng”, tư tưởng tu dưỡng của ông đã cổ vũ khích lệ cho hậu thế, nhưng tư chất bẩm sinh mà trời ban cho ông lại không cao. Thời thiếu niên ông ở nhà đọc sách, một tên trộm ẩn nấp trên xà ngang của nhà ông, hy vọng đợi Tăng Quốc Phiên sau khi đi ngủ sẽ trộm được vài thứ tốt. Tuy nhiên đợi mãi, Tăng vẫn không ngừng lật qua lật lại đọc bài văn đó. Tên trộm nổi giận, nhảy xuống và nói: “Với trình độ của nhà ngươi thì đọc được sách gì?”, lập tức đọc thuộc lòng một lượt những bài văn này, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Tăng Quốc Phiên không vì vậy mà nản chí, ông càng thêm siêng năng hiếu học, cuối cùng trở thành một vị danh nhân nổi tiếng một thời, trong khi tên trộm thông minh kia cũng chỉ mãi vùi mình trong dòng sông dài lịch sử .
Theo daikynguyenvn


曾国藩是中国历史上最有影响的人物之一,然他小时候的天赋却不高。有一天在家读书,对一篇文章重复不知道多少遍了,还在朗读,因为,他还没有背下来。这时候他家来了一个贼,潜伏在他的屋檐下,希望等读书人睡觉之后捞点好处。可是等啊等,就是不见他睡觉,还是翻来复去地读那篇文章。贼人大怒,跳出来说,“这种水平读什么书?”然后将那文章背诵一遍,扬长而去!贼人是很聪明,至少比曾先生要聪明,但是他只能成为贼,而曾先生却成为毛泽东主席都钦佩的人:“近代最有大本夫源的人。”“勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。”那贼的记忆力真好,听过几遍的文章都能背下来,而且很勇敢,见别人不睡觉居然可以跳出来“大怒”教训曾先生之后,还要背书,扬长而去。但是遗憾的是,他名不见经传,曾先生后来启用了一大批人才,按说这位贼人与曾先生有一面之交,大可去施展一二,可惜,他的天赋没有加上勤奋,变得不知所终。


(百度百科)

No comments: