Sunday, February 18, 2018

XUÂN TỨXuân tứ - Lý Bạch

Yên thảo như bích ty, 
Tần tang đê lục chi. 
Đương quân hoài quy nhật, 
Thị thiếp đoạn trường thì. 
Xuân phong bất tương thức, 
Hà sự nhập la vi?春思 - 李白

燕草如碧絲, 
秦桑低綠枝。 
當君懷歸日, 
是妾斷腸時。 
春風不相識, 
何事入羅幃?Cảm nghĩ về mùa Xuân (Bản dịch của Hải Đà)

Cỏ Yên mềm tơ biếc 
Dâu Tần trĩu cành xanh 
Chàng nhớ quê da diết 
Thiếp đứt ruột không đành 
Gió Xuân nào quen biết 
Khe khẽ động rung mành.

Nguồn: Thi Viện

No comments: