Thursday, March 15, 2018

ĐẤT NƯỚC MÌNH MAI MỐT SẼ VỀ ĐÂU?


Đất nước mình mai mốt sẽ về đâu ??? 
Khi Cô giáo phải cuối đầu khụy gối 
Quỳ trước mặt bọn vô tri nhận tội 
Lỗi mình gây khi nóng vội nhất thời

Đất nước ta mai mốt có rạng ngời 
Khi khinh rẽ nghiệp * Trồng người * đến vậy 
Các con hư nên Thầy Cô phải dạy 
Chút phạt quỳ đâu đáng phải rùm beng ?

Đất nước này mai mốt có đi lên 
Khi hiệu trưởng cũng đớn hèn vô cảm 
Bỏ thuộc cấp của mình trong hoạn nạn 
Các Cô Thầy cũng mặc bạn làm ngơ ?

Đất nước này ai dám dạy trẻ thơ ?
Khi tai ương vẫn chực chờ , rình rập 
Cả phụ huynh lẫn học sinh đánh đập 
Cả cấp trên cũng trù dập ve vòi ?

Đất nước ta sao rạng rỡ giống nòi 
Khi đạo đức đã suy đồi đến thế 
Cô giáo quỳ cả ngành quỳ đấy nhé 
Đất nước mình mai mốt sẽ về đâu ???
..
Đừng quên chia sẻ bài viết nhé..!

LẠI VĂN SÂM

No comments: