Thursday, March 8, 2018

GIẬU ĐỔ BÌM LEO

Càng ngày tui càng ngẫm thấy nhiều câu các cụ dạy hổng còn hợp lý…

- Mấy ngàn năm qua rồi, có chi là bất biến… Bối cảnh các cụ nhả ngọc phun châu ngày xưa đâu có giống như bây giờ?

- Biết vậy sao nhiều người vẫn cố đấm ăn xôi đưa ra áp dụng?

- Ai áp dụng? Họ áp dụng câu chi?

- Té nước theo mưa!

- Mùa mưa bão qua rồi có mưa đâu mà té! Ai còn cố tình té là lộ phỏm liền hà? Họ té sao?

- Đang yên đang lành, mọi thứ có xu hướng giảm: Nguồn thu giảm, lương thưởng Tết giảm… Vậy mà họ cố tình đẩy giá gas lên thẳng đứng té lạnh đầu người tiêu dùng.

- Kỳ quá ha! Mình người trần mắt thịt nhiều khi hổng thấy mưa. Họ làm ăn lớn, nhìn xa trông rộng, biết đâu thấy mưa ở Phi, ở Mỹ nên té cùng thì sao?

- Họ trả lời đúng như ông vậy! Họ biểu phải có tầm nhìn thiên lý nhãn, biết phản xạ kịp thời. Có vậy mới chống chọi với thương trường như chiến trường…

- Triết lý kinh doanh các ông lớn thời nay nó vậy! Đừng bức xúc. Tui không hiểu, vậy vai trò các ông quản giá, soi kinh doanh, thẩm môi trường cạnh tranh nội địa đâu rồi?

- Nghe biểu các ổng bận chạy sô tổng kết năm…


- Công nhận các ông kinh doanh gas thông minh thật! Chọn thời điểm này tăng giá là thích hợp nhất!

- Này ông! Tui chợt liên tưởng câu của các cụ ‘Giậu đổ bìm leo’ trong văn cảnh này có đúng hông?

- Trật lấc! Tui với ông là dân đen thì câu muôn năm đúng là ‘Trăm dâu đổ đầu tằm’ thôi!

​Theo Datviet

No comments: