Wednesday, July 18, 2018

GIANG TUYẾTGiang tuyết - Liễu Tông NguyênThiên sơn điểu phi tuyệt 
Vạn kính nhân tung diệt 
Cô chu thôi lạp ông 
Độc điếu hàn giang tuyết江雪 - 柳宗元

千山鳥飛絕, 
萬徑人蹤滅。 
孤舟簑笠翁, 
獨釣寒江雪。


Tuyết trên sông (Người dịch: Trần Trọng Kim)Nghìn non chim hết vẫy vùng 
Vắng tanh muôn nẻo tuyệt không dấu người 
Áo tơi nón lá ông chài 
Con thuyền giữa tuyết ngồi hoài buông câu


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có "Liễu Châu thi tập".

(Sưu tầm trên mạng)

No comments: