Monday, April 22, 2019

ĂN CHAY PHẢI THẬT LÒNG!“Chay đấy: cá, tôm, lợn với gà…
Toàn món giả vờ, ta dối ta.
Dối ta dối cả Trời Phật nữa.
Dối mãi thế này Phật có tha?
Ăn chay phải thật lòng! ” 


(Sưu tầm trên mạng)


No comments: