Thursday, January 26, 2017

YÊU ĐỘNG VẬT


Cô giáo hỏi cu tí:
- Nhà em có ai yêu động vật không?
- Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.

- Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng: bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!

(Sưu tầm trên mạng)

No comments: