Monday, January 23, 2017

VÔ NGÃ


Chấp

Ngã là chấp có chấp không
Chấp được chấp mất mang lòng sân si
Ngã là bất kể thứ gì
Nếu người đã có ta thì phải hơn
Ngã là sân giận oán hờn
Thắng thua được mất, thiệt hơn ở đời
Ngã là chấp lấy cái tôi
Học cao hiểu rộng hơn đời huênh hoang
Ngã là ỷ thế giàu sang
Khinh người nghèo khó, trọng hàng lợi danh
Ngã là với bậc sinh thành
Khi không vừa ý sự sanh chẳng từ
Ngã là chiêu cảm thói hư
Sống để hưởng thụ chẳng trừ đúng sai
Ngã là so ngắn tính dài
Ngã là chướng ngại ngày mai cuộc đời

Ngã là nhân quả luân hồi
Có chấp có đọa nhiều đời trầm luân
Ngã là sướng khổ vui buồn
Tự ta chấp lấy, ngã luôn chẳng rời
Ngã là mọi lúc mọi nơi
Ngã cùng ta sống, Ngã khơi mọi nhà
Ngã ở thế giới Sa Bà
Đắng cay khổ nhục do ta tạo mời
Ngã là hiện hữu cuộc đời
Nay ta nhìn lại Ngã thời thực hư
Vô là cửa đến hư không
Dắt ngã vào đó để lòng thảnh thơi
Vô Ngã là sống ở đời
Có thuận, có nghịch không lời oán than
Theo Kinh Nhân Quả luận bàn
Nay ta nghèo khó cơ hàn vì đâu
Đời trước khi được thân giàu
Người nghèo không thí, chỉ hầu bản thân
Nên nay sống phải nợ nần
Không than, không trách, không sân giận gì
Vô Ngã mưa nắng phải thì
Đã không chấp được làm gì có thua
Thời gian kiến tạo dẫn đưa
Không ai lường được nghiệp xưa cõi đời
Chữ Nhẫn hợp với mọi thời
Tu được chữ Nhẫn cuộc đời an vui
Vô Ngã không đến không lui
Nhẫn không thấy Nhẫn, không bùi không cay
Cuộc đời hay dở, dở hay
Không vinh không nhục, oán này chẳng sân
Vô Ngã đừng nghĩ vô thân
Nghĩ sinh tiêu cực chiêu sân vào lòng
Vô Ngã dù thẳng dù cong
Muôn sự muôn vật, Sắc Không cõi trần
Vô Ngã diễn nói Chân Tâm
Không chấp, không trược, không cầm, không buông
Thân thì thuận thế Vô thường
Có sinh, có tử, có cường, có suy
Tâm thì chẳng bấc, chẳng chì
Từ Bi hoan hỷ đến đi lẽ thường
Vô Ngã chẳng phải lo lường
An nhiên tự tại, buồn thương cuộc đời
Viết ra cũng có mấy lời
Để cùng suy ngẫm cuộc đời bể dâu
Viết thì cũng có hơn đâu
Có tu có chứng, có cầu chẳng nên


Mùa Vu Lan Giáp Ngọ - 2014
Phật tử Phúc An (theo GHPGVN)

No comments: